Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen!

Nordstevns Pastorat 

 

Resultat af Valgforsamling den 15. september 2020

Tirsdag den 15. september 2020 blev der afholdt valgforsamlinger i Nordstevns Pastorat med henblik på at vælge menighedsråd og stedfortrædere for de kommende 4 år. 

 

Valgforsamling for St. Tårnby Sogn blev afholdt i St. Tårnby Forsamlingshus og for Valløby Sogn og Strøby Sogn blev valgforsamlingen afholdt i Kirkeladen i Strøby. 

 

Afstemningsresultatet fra valgforsamlingerne til Nordstevns Pastorat blev følgende: 

 

Menighedsrådet (11 pladser) 

 

St. Tårnby Sogn (2 pladser)

Thomas Jørgensen

Hanne Krogh

 

Valløby Sogn (3 pladser)

Susanne Dahl Larsen

Dan Emlert Nielsen

 

Strøby Sogn (6 pladser)

Jan Østerskov

Susanne Mejborn

Keld Hein

Jan Meusling

 

Stedfortrædere 

 

St. Tårnby Sogn 

Hanne Lindberg Jensen 

Signe Friman

Boris Koldby Thomhav

 

Valløby Sogn 

Ingen 

 

Strøby Sogn 

Hanne Mejborn

 

Menighedsrådet i Nordstevns Pastorat består af 11 medlemmer. St. Tårnby Sogn har 2 pladser i menighedsrådet, mens Valløby Sogn har 3 pladser, og Strøby Sogn har 6 pladser i menighedsrådet. 

 

Der opstillede således ikke tilstrækkelig mange kandidater og ej heller stedfortrædere til menighedsrådet i Valløby Sogn og Strøby Sogn, hvorfor der skal afholdes ekstraordinær valgforsamling.

 

 

 

******************

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober 2020

Herved indkaldes til ekstraordinær valgforsamling i Valløby Sogn i Vallø Forsamlingshus tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17:00. 

 

Ligeledes indkaldes herved til ekstraordinær valgforsamling i Strøby Sogn tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19:00 i Kirkeladen i Strøby. 

 

Dagsorden til begge valgforsamlinger er: 

 

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.

 

Vi håber, at flere kandidater og stedfortrædere ønsker at stille op og opfordre alle interesserede til at møde. 

 

Til valgforsamlingerne stemmes om de ledige pladser i menighedsrådet og yderligere stedfortrædere.

 

 

******************

 


Mulighed for indlevering af kandidatlister

Resultatet af valgforsamlingerne er foreløbigt, eftersom der i henhold til nye lov om valg til menighedsråd er frist til og med den 13. oktober til at indgive kandidatlister til et eventuelt afstemningsvalg.

 

Kandidatlister skal inden fristens udløb afleveres på en af Kirkeministeriet godkendt blanket til formand for menighedsrådet, Susanne Mejborn, Topasvej 8, Strøby Egede, 4600 Køge eller Jane Nielsen i kirkerne eller til Kirkekontoret, Præstegården 1, 4671 Strøby.

 

Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere, som skal være stemmeberettigede ved

det pågældende afstemningsvalg, Antallet af stillere for hver kandidatliste skal svare til

antallet af menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet, hvilket for St. Tårnby Sogn er 2, Valløby Sogn 3 og Strøby Sogn 6.

 

 

 

******************

 

 

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020 og er siddende de kommende 4 år.

 

Velmødt den 6. oktober 2020 KL. 17:00 i Valløby Forsamlingshus og kl. 19:00 i Kirkeladen i Strøby.

 

 

Kirkebladet oktober, november og december 2020

 

Strøby Kirke – arbejder på kirkegården

I efteråret 2019 udføres jordarbejder på arealet omkring Strøby Kirke, hvilket vil have betydning for færdsel på kirkegården for besøgende.

Arbejdsområdet vil være afspærret og hovedadgangen vil alene være anvendt til arbejdsadgang til byggepladsen.

Besøgende til kirkegården henvises til at anvende den nordlige adgang, vest for hovedindgangen, samt adgangen fra bygaden. Det bliver lidt mere besværligt som besøgende at finde rundt på kirkegården under arbejderne, men vi håber på gæsternes forståelse. Byggeledelsen henstiller, at afspærringerne respekteres.

Terrænet omkring kirken sænkes ca. 40 cm ved kirken med fald til dybdepunkter i terrænet, for at sikre bortledning af regnvand fra kirken, og for at sikre at kirkegulvet fremtidigt bliver beliggende over omgivende terræn. Terrænsænkningen sikrer fremtidig niveaufri adgang til kirken, både ved våbenhus og sideskib.

Efter terrænsænkningen vil kirken være omgivet af græsplæne med enkelte solitære træer.

Terrænsænkningen medfører, at højdeforskelle skal optages mellem de tilstødende gravsteder og de sænkede arealer.

Ved gravearbejderne optages alle hække omkring det sænkede areal mod gravstederne, og der nedsættes en stålpladekant, for optagelse af højdeforskellen. Foran stålpladen i det sænkede areal plantes en ny takshæk, som efter få år skjuler stålpladen.

Visse gravsten på urnegrave sænkes beskedent til nyt terrænniveau.

Alle arbejder i denne forbindelse udføres med størst mulig hensyntagen til gravstederne, og ved arbejdets afslutning retableres gravstederne, så stålpladerne ikke er synlige, og planter og gravsten er genplaceret som nu.

Vi håber på forståelse for de nødvendige midlertidige indgreb omkring gravstederne.

 

Nordstevns Pastorats Menighedsråd

Arkitekterne KØGE - Per Fløe Nielsen - byggeleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

Aktiviteter i Tryggevælde provsti