Vi beklager meget- problemer med kontortelefon

Vi har mange udfald på vores telefon pt, dvs det kan være svært at komme igennem, samtidig er det ikke muligt at indtale en telefonbesked med åbningstider mm pt. Derfor henviser vi til følgende telefonnumre:

Kordegn og daglig leder Sheila Nygaard 23494712

Kontortid

Tirsdag 10-13

Onsdag 10-13

Torsdag 11-14

 

Sognepræst Janne Melcher 23490966

Sognepræst Kirstine Arendt 29795152

 

 

Strøby Kirke – arbejder på kirkegården

I efteråret 2019 udføres jordarbejder på arealet omkring Strøby Kirke, hvilket vil have betydning for færdsel på kirkegården for besøgende.

Arbejdsområdet vil være afspærret og hovedadgangen vil alene være anvendt til arbejdsadgang til byggepladsen.

Besøgende til kirkegården henvises til at anvende den nordlige adgang, vest for hovedindgangen, samt adgangen fra bygaden. Det bliver lidt mere besværligt som besøgende at finde rundt på kirkegården under arbejderne, men vi håber på gæsternes forståelse. Byggeledelsen henstiller, at afspærringerne respekteres.

Terrænet omkring kirken sænkes ca. 40 cm ved kirken med fald til dybdepunkter i terrænet, for at sikre bortledning af regnvand fra kirken, og for at sikre at kirkegulvet fremtidigt bliver beliggende over omgivende terræn. Terrænsænkningen sikrer fremtidig niveaufri adgang til kirken, både ved våbenhus og sideskib.

Efter terrænsænkningen vil kirken være omgivet af græsplæne med enkelte solitære træer.

Terrænsænkningen medfører, at højdeforskelle skal optages mellem de tilstødende gravsteder og de sænkede arealer.

Ved gravearbejderne optages alle hække omkring det sænkede areal mod gravstederne, og der nedsættes en stålpladekant, for optagelse af højdeforskellen. Foran stålpladen i det sænkede areal plantes en ny takshæk, som efter få år skjuler stålpladen.

Visse gravsten på urnegrave sænkes beskedent til nyt terrænniveau.

Alle arbejder i denne forbindelse udføres med størst mulig hensyntagen til gravstederne, og ved arbejdets afslutning retableres gravstederne, så stålpladerne ikke er synlige, og planter og gravsten er genplaceret som nu.

Vi håber på forståelse for de nødvendige midlertidige indgreb omkring gravstederne.

 

Nordstevns Pastorats Menighedsråd

Arkitekterne KØGE - Per Fløe Nielsen - byggeleder

 

 

 

Kirkebladet oktober, november og december 2019