https://www.facebook.com/3kirker1aa/posts/2556406524639849

Sognepræst Janne Melcher fortæller om påskevandring i Tryggevælde Ådal. Søndag d. 5. april kom TV2 Øst forbi og filmede Janne, mens hun hang posterne op.

 

Midt i en Coronatid. Refleksioner og fortællinger fra kirkens præster.

 

Hvor er Maria?

Når man ankommer til Valløby kirke fra Køgevej, ser man lige op i kirkens østlige gavl, som til forskel fra resten af den middelalderlige kirkebygningen, er bygget i renæssance stil. Kigger man godt efter, får man øje på 4 våbenskjoldsrelieffer fra de adelige familier Rosenkrantz, Lindenov, Bille og Munk og ovenover dem, relieffer af Kong David til venstre og en ridder til højre. Mellem disse to relieffer ser man en tom plads eller niche, hvor der eftersigende har stået en statue af Maria med Jesusbarnet på armen. I 1820 væltede den af uvisse årsager ned fra gavlen og er aldrig blevet erstattet.

Jeg kom til at tænke på denne tomme Maria-niche i forbindelse med Mariæ Bebudelsesdag, som var 25. marts. Det er dagen, hvor Maria får besked fra ærkeenglen om, at hun skal føde Jesusbarnet. Det har uden tvivl været en barsk besked at modtage for den unge, ugifte kvinde. Maria tager dog imod beskeden ved at bryde ud i lovsang og takke Gud, på trods af alt det hun nu må igennem. Hun viser så fint den indstilling til livet, Johannes Møllehave beskriver med ordene: Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tager det. Af samme grund er hun blevet et forbillede for mange troende, og har lagt navn til mange danske kirker: Mariæ kirke, Vor Frue Kirke. Også Valløby kirke er oprindeligt indviet til Jomfru Maria, selvom hun nu mangler i nichen på gavlen mod øst.  

Kirstine Arendt

 

Fælles aftenringning

Som et nyt tiltag i disse Corna-krisetider, vil de fleste af landets kirker klokker ringe hver aften kl. 17 (af tekniske årsager går Strøby kirke først over til aftenringning kl 17 fra 29/03).

Initiativet sker på opfordring fra landets biskopper, som skriver: ”Vi vil gerne tilskynde til, at vi under aftenringningen sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem. Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere. I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab, for selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag”.

Jeg tog min yngste med i tårnet i Valløby kirke for at fotografere, så I kan se de fine klokker og udsigten over Køge Bugt.

Kirstine Arendt

 

Har du brug for hjælp til indkøb - så kan Røde Kors hjælpe

 

 

Der er erklæret undtagelsestilstand her i Danmark for første gang siden 2. verdenskrig. Alt er lukket ned, mens en usynlig fjende ved navn Covid 19 bekæmpes. Denne gang er det ikke hæren der kæmper på Danmarks vegne, men politiker, læger og sygeplejersker m.fl.

Undtagelsestilstanden berører også kirkelivet. For første gang i umindelige tider er det ikke muligt at komme til søndagsgudstjeneste i vores kirke, selvom det måske er nu, vi kan have allermest brug for det. I Strøby Kirkelade, St, Tårnby og Valløby kirker er alle gudstjenester, aktiviteter mv. aflyst frem til udgangen af marts. Vi kan varmt anbefale radiogudstjenesten på P1 fra Københavns Domkirke. Programmet kan hentes ned eller høres live søndag kl. 10:00 https://www.dr.dk/radio/p1/gudstjeneste-radio.

Med hensyn til de kirkelige handlinger, vil der indtil videre kun være mulighed for nøddåb og nødvielser i marts. Begravelser og bisættelser afholdes, men med begrænsede siddepladser i kirkerne.

Mange er bekymrede for årets konfirmationer, som venter på den anden side af påsken. Som det ser ud nu, kan vi afholde konfirmationerne, men med begrænsede siddepladser i kirkerne. Dette kan dog desværre ændre sig, og vi er selvfølgelig forstående over for dem, som allerede nu ønsker at flytte deres konfirmationsdato til en lørdag senere på året. Ønsker man dette, skal man henvende sig til Janne Melcher.

Undtagelsestilstanden berører hele kirkens liv, hvor vi er vant til at mødes med hinanden og være fælles om gudstjenestens ord og sakramenter, om kirkekaffen, om sang og musik, om kor og foredrag, om strikkeklub, kirkeyoga og studiekreds og meget andet. Heldigvis er der en ende til enhver undtagelsestilstand, og vi glæder os til gensynet!

Præsterne står til rådighed for alle henvendelser:

Janne Melcher jorm@km.dk /tlf. 23490966 og Kirstine Arendt kjar@km.dk /tlf. 29795152.

 

PRESSEMEDDELELSE:

Alle gudstjenester er aflyst, indtil videre i de kommende 14 dage Landets præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

”Vi skal tage situationen med den alvor, som sundhedsmyndighederne lægger op til. Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet,” siger Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, på vegne af alle biskopper, der her til morgen har drøftet situationen og regeringens nye tiltag.

Færre gæster til bryllup og begravelse

De velkendte kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser, kan fortsat gennemføres men under hensyn til forholdene, men under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

”Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til fx vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes,” siger Peter Skov-Jakobsen.

”Vi er klar over, at mange er optaget af at finde ud af, hvilke konsekvenser den nuværende situation har for de planlagte konfirmationer landet over. Vi beder om forståelse for, at vi endnu ikke kan melde noget ud på det område, men vil gøre det, så snart der er kommet afklaring på området.”

Konfirmandundervisningen er også aflyst de næste 14 dage, hvor skolerne også er lukkede.

Koncerter og foredrag aflyses

Biskopperne understreger også, at alle andre aktiviteter, der finder sted i kirkerne, skal aflyses. Det gælder alt fra koncerter til foredrag og babysalmesang.

”Det kommer desværre til at ramme en masse spændende og dejlige arrangementer. Men det er også aktiviteter, som samler mange mennesker og dermed øger smitterisikoen. Vi er nødt til at tage disse sikkerhedshensyn, så vi sammen kan gøre en stærk fælles indsats for at beskytte de svageste i samfundet,” understreger Peter Skov-Jakobsen.

 

Du kan kontakte Sognepræst Janne Ortved Melcher på telefon 23 49 09 66 eller sognepræst Kirstine Arendt på 29 79 51 52

 

 

 

 

 

 

Strøby Kirke – arbejder på kirkegården

I efteråret 2019 udføres jordarbejder på arealet omkring Strøby Kirke, hvilket vil have betydning for færdsel på kirkegården for besøgende.

Arbejdsområdet vil være afspærret og hovedadgangen vil alene være anvendt til arbejdsadgang til byggepladsen.

Besøgende til kirkegården henvises til at anvende den nordlige adgang, vest for hovedindgangen, samt adgangen fra bygaden. Det bliver lidt mere besværligt som besøgende at finde rundt på kirkegården under arbejderne, men vi håber på gæsternes forståelse. Byggeledelsen henstiller, at afspærringerne respekteres.

Terrænet omkring kirken sænkes ca. 40 cm ved kirken med fald til dybdepunkter i terrænet, for at sikre bortledning af regnvand fra kirken, og for at sikre at kirkegulvet fremtidigt bliver beliggende over omgivende terræn. Terrænsænkningen sikrer fremtidig niveaufri adgang til kirken, både ved våbenhus og sideskib.

Efter terrænsænkningen vil kirken være omgivet af græsplæne med enkelte solitære træer.

Terrænsænkningen medfører, at højdeforskelle skal optages mellem de tilstødende gravsteder og de sænkede arealer.

Ved gravearbejderne optages alle hække omkring det sænkede areal mod gravstederne, og der nedsættes en stålpladekant, for optagelse af højdeforskellen. Foran stålpladen i det sænkede areal plantes en ny takshæk, som efter få år skjuler stålpladen.

Visse gravsten på urnegrave sænkes beskedent til nyt terrænniveau.

Alle arbejder i denne forbindelse udføres med størst mulig hensyntagen til gravstederne, og ved arbejdets afslutning retableres gravstederne, så stålpladerne ikke er synlige, og planter og gravsten er genplaceret som nu.

Vi håber på forståelse for de nødvendige midlertidige indgreb omkring gravstederne.

 

Nordstevns Pastorats Menighedsråd

Arkitekterne KØGE - Per Fløe Nielsen - byggeleder

 

 

 

Kirkebladet april, maj og juni 2020