Sogneaften med Benny Grey Schuster tirsdag den 27. oktober kl. 19.00 i Kirkeladen i Strøby.

 af Janne Ortved Melcher

Et foredrag med Benny Grey Schuster er altid en fornøjelse, det bliver 3. gang jeg skal høre ham og jeg glæder mig. Benny formår at fortælle levende og forståeligt med billeder og ord om nyere dansk kirkekunst. Man går fra foredraget opdateret på al det nyeste om kunst i kirkerne.

Benny skriver selv om sit foredrag:

Folkekirken i Danmark er ikke mindst kendetegnet ved, at vi i stort omfang har bevaret og fejrer gudstjenester i bygninger og rum, der strækker sig langt bag om reformationens indførelse. Til forskel fra andre lande har vi hos os valgt ikke at nedrive, men bevare de gamle og traditionstunge kirker. Til gengæld har vi brugt udsmykninger til at lade tidens gang og modernes skifte sætte sit præg på rummene, så gammelt og nyt kan mødes og vidne om tradition og liv. Men er ”moderne kirkekunst” det samme som ”moderne kunst i kirken”? Hvis vi tillader os, at tage kalkmalerierne til indtægt for at kunne sige noget om troen og kristendommen i middelalderen, hvad vil den samtidige kunst i kirkerummene så monstro kunne sige om vores egen tid?

   Baggrunden for Benny Grey Schusters foredrag er, at han siden 2014 har gennemført en samlet registrering og fotografering af al den kunst, som er kommet ind i Folkekirkens kirker siden 1945, og som siden 2017 er tilgængelig som en søgbar database: www.modernekirkekunst.dk. Det betyder, at foredragets fokus ikke er kunsthistorikerens eller kunstkritikerens gennemgang af enkelte værker eller strømninger i kunsten, men at forsøge at give et overblik over de ca. 3000 kunstværker, der gennem de seneste godt 60 år har fået plads i de danske kirker.

Benny Grey Schuster er cand.theol. og siden 1997 lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Løgumkloster. Han har tidligere i to omgange været ansat ved Det teologiske Fakultet på Aarhus Universitet afbrudt af små 5 års ophold i Canada som præst for den danske menighed i Surrey, British Columbia.