Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højtider

I Nordstevns Pastorat har vi gudstjenester, der markerer alle højtiderne i Danmark. Lucia, jul, faste, påske, pinse og allehelgen gør vi ekstra ud af. Traditionerne er ikke de samme i vores tre kirker. Vi viderefører i høj grad de traditioner, der er i den enkelte kirke - og ind imellem kommer der en ny til.

Kirkens højtider i Danmark er:

advent - Lucia - jul - sankt Stefans dag - helligtrekonger - fasten - Mariæ bebudelse - påske - store bededag - kristi himmelfart - trinitatis - sankthans - allehelgen.

Alle tre kirker i Nordstevns Pastorat fejrer:

Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning. Se Kirkebladet for de enkelte kirkers fejring.

Pinsevandring mellem kirkerne pinsedag: morgensang og en lille én i Valløby kl. 8, gudstjeneste og morgenmad i St. Tårnby kl. 9 og pinsegudstjeneste i Strøby kl. 10.30. Fælles frokost i Kirkeladen. 

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 i Vallø Slotspark.

Allehelgensgudstjenste med oplæsning af navnene på dem, der er døde i årets løb. Nærmeste pårørende inviteres per brev. Stemningsfuld gudstjeneste der slutter med, at vi bærer lys ud på gravene.

Strøby Kirke fejrer:

Aftengudstjeneste skærtorsdag med måltid under gudstjenesten. NY TRADITION 2023.
Luciagudstjeneste søndagen efter Luciadag. Pigekoret medvirker. 

Valløby Kirke fejrer:

Langfredags gudstjeneste er en aftengudstjeneste kl. 19 i Valløby. 

St. Tårnby Kirke fejrer:

Aftengudstjeneste skærtorsdag med spisning i forsamlingshuset bagefter.
Hvededagsgudstjeneste aftenen før St. bededag med varme hveder i våbenhuset.