Torsdag d. 13. august 2020, Kl. 14:30 til kl. 16:30

Mogens Vedel Boye kommer og fortæller om Stevns Fyr med ord og billeder fra en svunden tid, hvor Stevns Fyr lå på et meget strategisk sted for skibsfarten.

Kaffe og kage 20,-kr som går til menighedsplejen.